Surah Torosyan

Jurist

Språk:Svenska, engelska och arabiska
Kontor: Stockholm

Specialområde

Arbetsrätt – Ombud vid tvist gällande uppsägningar och lönefordringar.
Brottmål: Privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn.
Civilrättsliga tvister: Fordran, köprätt, konsumenttvister och avtalsrätt.
Familjerätt: Vårdnad, boende och umgänge. Upprättande av handlingar såsom samboavtal, äktenskapsförord, testamente med mera.
Fastighetsrätt: Dolda fel, hyresrätt.
Migrationsrätt: Asyl, uppehållstillstånd pga anknytning, arbetstillstånd, förvar, medborgarskap samt utvisningsärenden.
Tvångsvård: LVU, LVM, LPT, LRV.

Utbildning

Juristexamen, Uppsala universitet

Bakgrund

Surah Torosyan studerade på juristprogrammet vid Uppsala universitet och tog sin examen år 2022. Sedan dess har hon arbetat som jurist på myndigheten Tillväxtverket och hon har även tidigare arbetat på en allmänpraktiserande advokatbyrå i Stockholm. Surah talar engelska och arabiska utöver svenska

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80