Notarius Publicus

Allmänt om Notarius Publicus

En offentlig notarius publicus hjälper privatpersoner att bevittna, bestyrka och legalisera handlingar, namnunderskrifter och översättningar samt utfärda apostille. En notarius publicus erhåller sitt förordnande av Länsstyrelsen. Den som ska skriva under en handling måste personligen besöka vårt kontor. Här visar man giltig ID-handling och vår notarius publicus bevittnar sedan signaturen. Vid bestyrkande av en firmateckning krävs registerutdrag från Bolagsverket som visar vem/vilka som tecknar företaget. Apostille är ett intyg som utfärdas på handlingar som ska visas upp i ett annat land. Stämpeln visar att handlingen är undantagen från kravet på bestyrkande i andra länder enligt Haagkonventionen (Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents).   Här hittar du en lista över alla de länder som omfattas av konventionen.

Vår Notarius Publicus kan hjälpa dig med:

 • Fullmakter
 • Betyg/Intyg
 • Översättningar
 • Adoptionshandlingar
 • Bolagshandlingar
 • Köpehandlingar
 • Födelsebevis
 • Personbevis
 • Vigselbevis
 • Äktenskapsskillnad
 • Apostille

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80