Arbetsrätt

Arbetsrätt i samhället

Krav på högre produktivitet och ökad avkastning ställer allt större krav på företagens viktigaste resurs – medarbetarna. Globaliseringen och EG-rätten påverkar mer och mer den svenska arbetsrätten,och det finns många nya regler att hålla ordning på för arbetsgivarna. Våra jurister hjälper företaget inom områden inom arbetsrätt i frågor som att upprätta eller granska anställningsavtal, förhandla med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, medla i tvister om anställningsvillkor, tolka kollektivavtal eller svara på frågor kring arbetsmiljö, sjukskrivning och rehabilitering. Ofta kan anställdas problem med arbetsgivaren eller småföretagarens problem med facket snabbt lösas genom förhandlingar. Vi hjälper också den anställde mot arbetsgivaren. För det enskilde kan en tvist mot en arbetsgivare vara mycket påfrestande. Det är viktigt för båda parter att en tvist får en snabb lösning.

Arbetsrätt reglerar anställningsfrågor

De handlar om anställningsskydd, rätten till en trygg och säker arbetsmiljö, arbetstid per dygn/vecka/år, rätten till raster, semester, föräldraledighet och studieledighet samt föreningsrätt och medbestämmande. Ibland ersätts lagarna av företags- eller branschanpassade kollektivavtal som sluts mellan arbetsmarknadens parter.

Det är mycket viktigt att det finns ett skriftligt anställningsavtal. Avtalet beskriver anställningsformen (tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning eller provanställning) samt vilka villkor som gäller för anställningen. Förekommer diskriminering och trakasserier på en arbetsplats kan ett juridiskt ombud vara till hjälp, vilket också gäller vid fall av uppsägning och avsked, där det är oerhört viktigt att allt sker på ett korrekt sätt. Arbetsrätt är ett mycket komplicerat område, och bygger mycket på domstolsavgöranden, vilket gör att det kan vara svårt att ur lagtext utläsa vad som gäller i en viss situation. I mål rörande arbetsrätt är ofta parterna olika starka: det kan gälla en arbetstagare mot en stor arbetsgivare, men det kan också handla om en fackförening med stora resurser som ger sig på en småföretagare.

Arbetsrätt gör förhandlingar i det närmaste obligatoriska

Om en fackförening påkallar förhandlingar, så bör man som småföretagare omgående svara på påkallandet. Annars riskerar man kraftiga skadestånd, där praxis ligger på runt 20.000 kr men facken hävdar uppemot 70.000 kr.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Anställningsavtal
 • Arbetstider
 • Semester
 • Föräldraledighet
 • Studieledighet
 • Diskriminering
 • Trakasserier
 • Verksamhetsövergång
 • Uppsägning
 • Löneförhandlingar
 • Kollektivavtal
 • Uppsägning
 • Avskedande
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Rehabilitering
 • Avsked

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-599 20 820