Miljörätt

Miljörätt och samhället

Vår livsmiljö utgör en mycket viktig fråga för människan. Från efterkrigstiden när vi upptäckte att miljön inte utgör en oändlig resurs, började en mängd lagar stiftas med syftet att reglera och begränsa användningen av miljön. Flertalet av dessa lagar har senare sammanförts i Miljöbalken. Lagar som reglerar miljöskydd samt nyttjandet av naturens resurser omfattas av Miljöbalken. Här ingår frågor om allt från arbetsskydd till matsäkerhet och djurhållning så det är ett omfattande och komplext rättsområde, vilket ofta kallas miljörätt. Till miljörätt räknas också mål om skadestånd från en förorenande verksamhet, t.ex. fabrik. Våra miljöjurister har lång erfarenhet av tillståndsprövningar, riskbedömningar, energi och utsläppsrätter samt hantering frågor som gäller störning, intrång och ersättning vid förlikning eller inför miljödomstol.

Miljörätt och den enskilde

Det händer till och från att grannar stör varandra eller att en industri stör sina grannar. Den störde kan under vissa omständigheter ha rätt till kompensation för det buller, illalukter, skakningar eller liknande som han fått utstå. Reglerna som reglerar denna skadeståndsskyldighet återfinns till största delen i Miljöbalken.

Kostnader avseende mål och ärenden rörande miljörätt

Oftast täcks kostnaderna av hemförsäkringens del för rättsskydd, men det finns även situationer där en motpart, oftast handlar det om expropriationsliknande situationer, skall betala advokatkostnaderna.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Företagets miljöansvar
  • Försäkring för miljöskador
  • Tillståndsprövning
  • Riskbedömning
  • Utsläppsrätter
  • Vitesförelägganden
  • Miljösanktionsavgifter
  • Skadestånd för miljöskada

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80