Allmän praktik

Personrätt – Allmänt

I lagens mening är vi alla jämställda och som individer omfattas vi av personrätten. Det är en samling lagar och regler som bygger på de mänskliga rättigheterna med syfte att skydda enskilda personer. De omfattar varje människas rättigheter och skyldigheter som att fatta egna beslut samt att föra talan mot andra. Alla har vi skadeansvar vilket betyder att om vi gör något som samhället anser olagligt kan vi prövas inför domstol.

Personrätt och den enskildes ställning gentemot det allmänna

En enskild person kan vidta många åtgärder, inte minst av ekonomisk art. Det kan vara fråga om att låna ut pengar, skriva testamente eller att gifta sig. En underskrift av en handling kan få mycket stora konsekvenser. Likaså kan frånvaron av en handling, t.ex. underlåtenhet att upprätta ett skuldebrev vid utlåning av pengar, medföra stora problem, t.ex. i fallet med skuldebrevet att få tillbaka pengarna om låntagaren skulle hävda att han aldrig lånat några pengar.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Skuldebrev
  • Testamente
  • Arvsskifte/Arvstvist

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80