Skatterätt

Allmänt

Skatterätt omfattar en stor mängd frågor inom såväl beskattning som taxering och ekonomiska redovisningsregler. Varje år tillkommer nya lagar och Sveriges medlemskap i EU påverkar den svenska lagstiftningen. Skattejuridisk rådgivning blir allt viktigare inom alla typer av affärsverksamhet. Som skattejurister hjälper vi er att skatteoptimera företagets verksamhet. De senaste åren har skatterätten genomgått stora förändringar, ur den skattskyldiges synvinkel ofta till det bättre genom ökad rättssäkerhet.

Skatterätt och behovet av juridisk expertis

Småföretagare har ofta en uppsjö av olika regler och rekommendationer att förhålla sig till, inte minst inom det skatterättsliga området. Tyvärr drabbas småföretagare ofta oskäligt hårt genom Skatteverkets ibland onödigt aggressiva verksamhet. Följderna av en skatterevision kan vara mycket hårda, även om man har följt alla anvisningar man fått från t.ex. sin bokföringsbyrå. Att företaget upptaxeras är illa nog, men ofta följer en anmälan till Ekobrottsmyndigheten för olika typer av ekobrott. För att undvika detta är det viktigt att agera på rätt sätt från början redan när Skatteverket har gjort en förfrågan. Skatterätt är ett område som ofta bör uppmärksammas mer från företagens sida. Vi på advokatbyrå Salmi & Partners erbjuder våra tjänster som ombud i samtliga områden inom skatterätt.

Kostnader inom ärenden rörande skatterätt

Tyvärr utgår i regel inget rättsskydd för denna typ av ärenden. Endast vid fall av åtal kan tingsrätten förordna ett offentlig försvarare, varvid staten som huvudregel står för kostnaderna. I vissa fall kan även ett företags rättsskyddsförsäkring användas till täckande av advokatkostnader.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Företagsbeskattning
  • Koncernbeskattning
  • Taxering
  • Mervärdesskatt
  • Punktskatter
  • Arbetsavgifter
  • Sociala avgifter
  • Skattebrott

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80