Socialrätt

LVU

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

LPT

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

LVM

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80