Områden

Med en advokat vid sin sida i ett brottmål eller en tvist vet man att man får bästa möjliga representation. Som klient är det dock viktigt att man anlitar en advokat som är specialiserad inom det område det rör sig om. Vi hjälper dig att få rätt juridisk representation – oavsett rättsområde. Allmän praktikBrottmålFamiljerättMigrationsrättSocialrättArbetsrättSkatterättFastighetsrättMiljörättTvistemål

Humanjuridik

Vi hjälper såväl enskilda privatpersoner som hela familjer med frågor som rör privatlivet. Som erfarna humanjurister förstår vi er situation och med våra specialistkunskaper...

Se vad vi kan hjälpa dig med

Affärsjuridik

Vi hjälper både mindre och större företag med en mängd olika frågor inom företagsjuridik. Som erfarna affärsjurister sätter vi oss snabbt in i verksamheten och ger professionell...

Se vad vi kan hjälpa dig med

Notarius Publicus

Vi hjälper såväl enskilda privatpersoner som hela familjer med frågor som rör privatlivet. Som erfarna humanjurister förstår vi er situation och med våra specialistkunskaper...

Se vad vi kan hjälpa dig med

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt är ett speciellt område inom juridiken. Speciellt därför att det täcker in så mycket av de affärsmässiga relationerna mellan människor och mellan företag, och därför att det täcker in så många rättsområden. Fastighetsrätten omfattas av både civilrätt och offentlig rätt och den advokatbyrå som vill kunna företräda klienter måste ha en bred kunskap och kompetens inom alla områden av fastighetsrätten.

Många typer av uppdrag

Det kan finnas flera skäl till varför du ska anlita en advokatbyrå med specialkunskaper inom fastighetsrätt. Kanske har du hamnat i en fastighetstvist efter att du köpt eller sålt en fastighet, eller så är du hyresvärd eller hyresgäst som funderar kring ditt hyresavtal. Många av frågorna och uppdragen vi får handlar om kontraktsrätt, hur avtal ska tolkas och hur man bäst skriver juridiskt korrekta avtal. Vi har stor erfarenhet av att hjälpa till med att upprätta avtal inom fastighetsöverlåtelser, uthyrning av bostäder och lokaler samt fastighetsförvaltning.

 

advokatbyrå familjerätt

Familjerätt

Familjerätten är ett område inom humanjuridiken, och omfattas av de lagar som rör juridiska familjeförhållanden, till exempel mellan gifta par (äktenskapsbalken), sambor (sambolagen) och mellan barn och föräldrar (föräldrabalken). Som advokat inom familjerätt får man en inblick i människors vardag och förhållanden på ett sätt som inte sker inom andra områden av juridiken och en bra advokat inom familjerätt har både kunskapen och empatin som behövs för att på bästa sätt hjälpa människor som hamnat i tvister kring exempelvis vårdnad om barn eller ett arvsskifte.

Inte bara juridik

På många sätt har frågor inom familjerätt ofta en psykologisk dimension och många tvister uppstår av andra orsaker än de rent juridiska. Som advokatbyrå med stor erfarenhet av tvistefrågor inom familjerätt är vår första uppgift alltid att försöka hjälpa våra klienter att komma överens utan att tvisten ska behöva tas till domstol. Detta görs genom att sakligt samla in information och hjälpa parterna att se varandras sida av saken, men också att rent juridiskt se vad som gäller enligt de lagar som finns.

Hjälp vid adoption

Adoption är ett annat av våra specialområden inom familjerätt och vi har stor erfarenhet av att hjälpa människor som vill adoptera att sätta sig in i adoptionsförfarandet och vi förmedlar även kontakter med adoptionsbyråer och Migrationsverket.

Vi hjälper dig

Vi hjälper dig som behöver ett juridiskt ombud eller har frågor kring områden som vårdnad om barn, umgängesrätt, skilsmässa, bodelning, arvsskifte eller adoption. Vi har den kunskap och erfarenhet inom alla dessa områden för att ge dig den hjälp du behöver. Du är alltid välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.   Läs vidare om familjerätt!

Brottmål

Det område inom juridiken som avhandlar individers brott mot statens lagar kallas för straffrätt, och de mål som kommer upp i domstol brukar kallas för brottmål. En rättegång i ett brottmål syftar till att utreda om den tilltalade har begått brottet som han eller hon anklagas för, och vilket straffet ska bli. I fall där brottet har ett offer, en så kallad målsägare, döms även om den tilltalade ska betala skadestånd till målsägaren.

Rätten att välja juridiskt ombud

Både den tilldelade och målsägaren i ett brottmål har oftast rätt till juridisk representation betalad av staten. Den tilltalade har rätt att utse en offentlig försvarare, även kallat försvarsadvokat, och den målsägande har rätt till ett målsägandebiträde. Om man avstår rätten att välja juridiskt ombud blir man tilldelad ett av tingsrätten innan huvudförhandlingarna, rättegången, startar.

Välj en erfaren advokatbyrå

Står du åtalad för ett brott, eller har fallit offer för ett brott, har du mycket att vinna på att kontakta en advokatbyrå med erfarenhet av brottmål. Vi har stor erfarenhet av alla typer av brottmål och har kunskaperna och erfarenheten för att på bästa sätt kunna föra din talan i en rättegång. Vi åtar oss uppdrag både som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Som dina försvarsadvokater ser vi till att du får en rättvis rättegång och samlar in bevis och vittnesmål som stärker din sak. Som målsägandebiträden hjälper vi dig att föra din talan gentemot den tilltalade och att väcka frågan om skadestånd. Med oss på din sida kan du vara säker på att du får bästa tänkbara juridiska hjälp och vi hjälper dig från förundersökning till avkunnad dom. Kontakta oss om du har några frågor eller vill ha en kostnadsfri konsultation. Läs vidare om brottmål!