Tvistemål

Allmänt om tvistemål

Processrätten reglerar vad som händer när privatpersoner hamnar i entvist med varandra eller om en tvist uppstår mellan en privatperson och ett företag. Det är parterna själva som styr processen och val av bevisning. Ärendet kan även prövas som ett tvistemål i allmän domstol (tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen). Om parterna efter medling blir överens om en kompromiss kan ärendet avslutas med en förlikning. Där bistår vi i förhandlingen med din motpart. En konsumenttvist är en konflikt mellan ett företag och en konsument om en vara eller en tjänst som har köpts för enskilt bruk. Är du missnöjd med en vara eller tjänst kan du som konsument vända dig till en konsumentvägledare i kommunen. De finns listade hos Konsumentverket. Får du inte rättelse kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Nämnden fattar beslut i form av en rekommendation på hur en tvist bör lösas. Även konsument tvister kan avgöras i allmän domstol där vi kan bistå som juridiskt ombud. Kostnaderna för en tvist är svåra att uppskatta, men i regel utgår rättsskydd, vilket reducerar kostnaderna avsevärt.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Processrätt
  • Skuldtvist
  • Konsumenttvist
  • Medling
  • Förlikning
  • Arvsskifte/Arvstvist

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80