Affärsjuridik

Affärsjuridik för företag och privatpersoner

Affärsjuridiken är en del av civilrätten, och hit räknas till exempel bolagsrätt, fastighetsrätt, miljörätt och arbetsrätt. Frågor som rör affärslivet och företags handel sinsemellan och gentemot privatpersoner upptar en stor del av det affärsjuridiska området.

Vi erbjuder affärsjuridisk konsultation inom en rad områden för både företag och privatpersoner. Är ditt företag inblandat i en tvist om betalning eller en bruten överenskommelse vid en fastighetsaffär kan vi företräda er eller bistå med rådgivning. Vi företräder även privatpersoner inom det affärsjuridiska området, till exempel vid konflikter med arbetsgivaren rörande semester eller anställningsavtal.

  • Arbetsrätt Rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vi bistår exempelvis med hjälp vid tvister eller oklarheter i anställningsavtal, gällande semester, uppsägning, lönefrågor mm. 
  • Skatterätt Redovisningsfrågor, skattebrott, företagsbeskattning mm.
  • Fastighetsrätt Fastighetsrätt är ett brett område inom juridiken som spänner över många områden. Att anlita en advokatbyrå specialiserad på fastighetsrätt kan hjälpa dig att fatta rätt beslut inför en fastighetsaffär, eller att på ett sakligt och professionellt sätt framställa din sak i en fastighetstvist.
  • Miljörätt Generella frågor rörande miljön; tillstånd, avgifter, skadestånd mm.
  • Tvistemål Avtal, skadestånd, skulder och fordringar mm.

Vad är civilrätt?

Civilrätten är en mycket stor del av juridiken. Den rör förhållanden mellan enskilda, till skillnad från den offentliga rätten, som rör förhållandet mellan den enskilde och staten. Med den enskilde menas såväl privatpersoner som juridiska personer, till exempel företag och organisationer. Till exempel hör ett tvistemål mellan två parter, som till exempel en vårdnadstvist eller en fastighetstvist, till civilrätten, medan ett brottmål, där ett staten utdömer ett straff, till den offentliga rätten. Inom civilrätten kan man aldrig dömas till böter eller fängelse, utan det man kan dömas till i civilrättsliga mål är skadestånd till den andra parten, eller så beslutar rätten om ett utfall som båda parter får rätta sig efter, till exempel fortsatt gemensam vårdnad vid en vårdnadstvist.

Som experter inom affärsjuridik och humanjuridik faller de flesta av våra uppdrag inom civilrätten. Vi hjälper till vid affärsjuridiska såväl som familjerättsliga och arbetsrättsliga ärenden och vi företräder både privatpersoner och juridiska personer, som organisationer och företag.

Vi hjälper dig i civilrättsliga ärenden

Ligger du i skilsmässa och vill ha hjälp med rådgivning eller förhandling inför en vårdnadstvist eller bodelningstvist? Har du nyligen invandrat till Sverige och behöver hjälp i frågor gällande uppehållstillstånd eller arbetstillstånd? Har ditt företag en fordran på ett bolag som gått i konkurs?

Då kan vi hjälpa dig. Våra största områden är familjerätt, migrationsrätt och fastighetsrätt, men andra civilrättsliga områden där vi har många uppdrag är bland annat avtalsrätt och arbetsrätt. Våra jurister och advokater har lång erfarenhet av arbete med ovanstående och många andra frågor inom civilrätten och vi erbjuder alltid en gratis inledande konsultation.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80