Fastighetsjurist

Allmänt om fastighetsrätt

Fast egendom indelas i fastigheter i enlighet med Jordabalken. Lagstiftningen kring indelning, bildande, ägande och nyttjande samt överlåtelser och upplåtelser av fastighet är omfattande, och brukar kallas fastighetsrätt.

Våra fastighetsjurister har lång erfarenhet av kommersiell fastighetsrätt och privatpersoners ägande av fastighet och erbjuder juridisk rådgivning inom frågor som rör entreprenad, exploateringsprojekt, plan- och byggfrågor, due diligence (företagsbesiktning), samt förhandling av överlåtelseavtal, förvaltningsavtal och hyresavtal, kort sagt fastighetsrätt i ordets vida bemärkelse. Kontakta någon av våra fastighetsjurister idag!

Som fastighetsjurister åtar vi oss uppdrag som har med ägande, brukande och överlåtelse av fastighet att göra. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Ulricehamn och erbjuder alltid gratis inledande konsultation.

Tvister inom fastighetsrätt

Tvister rörande fastighetsrätt är ofta tekniskt komplicerade. Det är därför viktigt att redan i ett inledningsskede skaffa ett gediget tekniskt underlag. Sådana utredningar är ofta dyra men det brukar löna sig i längden och man brukar också vinna tid på detta sätt. De renodlade juridiska frågorna inskränker sig ofta till en handfull. Men det är icke desto mindre viktigt att anlita ombud med erfarenhet från frågor rörande fastighetsrätt just för att detta område inom juridiken avviker något från gängse mer renodlat juridiska problemställningar.

Kostnader inom fastighetsrättsliga frågor

Som ovan framgick, är kostnaderna ofta förhållandevis höga. Men ofta täcks kostnaderna till stora delar av rättsskyddsförsäkringar, som ingår i villaförsäkringarna.

Som fastighetsjurist kan vi hjälpa dig med:

  • Fastighetsförvärv Den som vill förvärva en fastighet i privat eller kommersiellt syfte har mycket att vinna på att anlita en advokat med goda kunskaper inom fastighetsrätt. Genom att låta en juridiskt kunnig person hjälpa till med planering och förhandlingar kan man försäkra sig om att man gör en god affär.
  • Fastighetsförsäljning Vi hjälper dig att värdera din fastighet och att förhandla med köpare vid en fastighetsförsäljning. Vare sig det rör sig om en bostad, en hyresfastighet eller en kommersiell fastighet har vi den kunskap och erfarenhet som behövs för att hjälpa dig göra en bra affär.
  • Due Diligence En Due diligence är en besiktning av ett objekt som ligger ute till försäljning, ett företag eller en fastighet till exempel. Genom att utföra en Due diligence försäkrar man sig om att man har den information om objektet som behövas för att kunna bedöma vinsterna och riskerna med en affär, samt förhandla om priset.
  • Överlåtelseavtal När en gåva byter ägare genom försäljning eller gåva skall alltid ett överlåtelseavtal upprättas. Vid försäljning upprättas ett köpebrev och vid gåva krävs ett gåvobrev. Vi hjälper dig att skriva ett korrekt överlåtelseavtal.
  • Förvaltningsavtal En bostadsrättsförening eller fastighetsägare har mycket att vinna på att se över sitt avtal angående förvaltning. Vi kan hjälpa er att omförhandla ett förvaltningsavtal med er befintliga förvaltare eller att hitta en ny förvaltare och skriva ett avtal som bättre passar era behov.
  • Hyresavtal Vi hjälper både fastighetsägare och privatpersoner att skriva korrekta hyresavtal. Ett hyresavtal skall alltid upprättas mellan två parter när en bostad eller lokal ska hyras ut. Där ska detaljerat anges alla villkor för uthyrningen för att undvika att tvister uppstår.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80