Tvistemål

Grundläggande om tvistemål

Alla affärsrelationer kan någon gång drabbas av en tvist. Två affärspartner hamnar i en tvist angående tolkningen av ett ingånget avtal. En underleverantör bryter mot ett leveransavtal. En kund går plötsligt i konkurs. Företaget får inte betalt för en levererad vara eller utförd tjänst. Tvist om fordringar är den vanligaste typen av konflikt mellan köpare och säljare.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Avtalstvist
  • Skadeståndstvist
  • Fastighetstvist
  • Produktansvarstvist
  • Fordringstvist
  • Skuldindrivning
  • Delgivning
  • Stämning

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80