Migrationsrätt

Allmänt om migrationsrätt och uppehållstillstånd

Dessa rättsområden blir aktuella och viktiga om du har kommit till Sverige annat än som turist. Har du flyttat till Sverige kan ett juridiskt ombud hjälpa till med att söka eller förnya ditt arbets- och uppehållstillstånd, som kan vara permanent eller tillfälligt. Vi kan även hjälpa din familj med anhöriginvandring från hemlandet. Kanske har du eller någon i din familj fått avslag på en ansökan av Migrationsverket eller så hotas ni av utvisning? Det är viktigt att göra rätt från början för att undvika onödig tidsåtgång och / eller rättsförlust.

Förfarandet vid frågor rörande uppehållstillstånd

Ansökan om uppehållstillstånd skickas till Migrationsverket, som sedan utreder och beslutar. Om det blir avslag, kan beslutet överklagas till Migrationsdomstolen. Under hela denna process är det viktigt att du biträds av ett erfaret ombud. Migrationsverket lägger ofta utredningens tyngdpunkt på vissa speciella frågor, för att enkelt kunna bedöma om uppehållstillstånd skall beviljas. Ett erfaret ombud vet ofta vilka dessa frågor är, och kan förbereda sin klient på ett effektivt sätt.

Advokatkostnader vid frågor om uppehållstillstånd

Söker du asyl har du i regel rätt till ett offentligt biträde och du får själv välja ditt ombud. Detta innebär att staten betalar hela advokatkostnaden. Många av våra jurister har utländsk bakgrund och kan hjälpa dig på ditt hemspråk. Våra jurister har omfattande erfarenhet av frågor om uppehållstillstånd, och flera av dem har tidigare arbetat vid Migrationsverket. De vet därför vad som krävs för att man skall få uppehållstillstånd.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Uppehållstillstånd
  • Arbetstillstånd
  • Anhöriginvandring
  • Visum
  • Medborgarskap

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80