Humanjuridik

 • Brottmål
  Ett brottmål har som syfte att utreda om den tilltalade gjort sig skyldig till ett brott och vilket straffet ska bli. I mål där brottet har ett offer kallas denne för målsägande. Både den som står tilltalad och målsäganden har oftast rätt till ett juridiskt biträde, som de själva kan utse. Det juridiska biträdet bekostas av staten.
 • Familjerätt
  Vid frågor kring exempelvis skilsmässa, vårdnad om barn eller arvsskifte ska man alltid låta sig företrädas av en advokatbyrå med specialkunskaper inom familjerätt. Vi har lång erfarenhet av familjerättsliga frågor och blir gärna ditt juridiska ombud i ett tvistemål eller en förhandling. Vi är även specialister på adoption.
 • Allmän praktik
  Upprättande av testamente, arvsskifte, skuldbrev mm.
 • Migrationsrätt
  Vi hjälper till med ansökan om visum, uppehållstillstånd och frågor gällande medborgarskap
 • Socialrätt
  En del av förvaltningsrätten. Rör frågor som gäller barn- och ungdomsvård, LVU, LPT mm.
 • Tvistemål
  Gäller tvister som rör skulder, arv, konsumentköplagen mm.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-599 20 820