Om personuppgifter och cookies

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Som klient hos oss behöver du lämna vissa personuppgifter. Det rör sig om namn, personnummer, kontaktuppgifter, arbetsgivare samt andra uppgifter relaterade till dig eller ditt ärende som är nödvändiga för att vi ska kunna företräda dig. Vi kommer också att behöva liknande uppgifter från eventuell med- eller motpart i ett rättsärende. Det samma gäller de eventuella barn som vi biträder alternativt som omfattas av ett rättsärende hos oss.

I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) har vi skyldighet att skydda dessa uppgifter. Uppgifterna kommer huvudsakligen att behandlas i våra register för att bedöma jävs- och penningtvättsfrågor, för att ta tillvara dina rättsliga intressen och för administrativa ärenden som fakturering.

Kriterier i Dataskyddsförordningen

När vi behandlar dina uppgifter måste, enligt Dataskyddsförordningen, något av följande kriterier uppfyllas:

  • Det är nödvändigt för att fullfölja vårt avtal med dig.
  • Det är nödvändigt för att vi ska kunna hjälpa dig att uppfylla en rättslig förpliktelse.
  • Det är nödvändigt för att kunna skydda dina intressen.
  • Det är nödvändigt för att kunna utföra en uppgift som är av allmänt intresse, till exempel i egenskap av offentlig försvarare.
  • Du har lämnat samtycke till behandling för ett specifikt ändamål.

Uppgifter till utomstående

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till utomstående om du inte uttryckligen lämnat ditt godkännande eller om det är nödvändigt för att kunna tillvarata dina intressen. Vi kan också behöva lämna ut uppgifter om dig om vi har en lagstadgad skyldighet att göra det, till exempel efter ett beslut från myndighet eller domstol.

Dina uppgifter kan också behöva hanteras av någon av våra underleverantörer av till exempel IT- och redovisningstjänster. Med dessa leverantörer har vi alltid så kallade personuppgiftsbiträdesavtal, som säkerställer att underleverantörerna behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Kontakta oss om personuppgiftsbehandling

Om du vill veta mer om vilken information vi har sparad om dig och hur den använts har du alltid rätt att kostnadsfritt begära ut informationen. Vi kommer också på din begäran att ändra eventuellt felaktiga uppgifter. Uppgifterna vi har om våra klienter sparas enligt god advokatsed i tio år efter avslutat ärende och vi har i egenskap av advokatfirma tystnadsplikt avseende samtliga ärenden vi åtagit oss.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina uppgifter kan du också kontakta Datainspektionen och lämna in ett klagomål.

Du kan läsa en mer detaljerad redogörelse för vår hantering av personuppgifter här. Har du fler frågor eller vill begära ut information är du varmt välkommen att kontakta oss på dataskydd@salmipartners.se.

Om cookies

Den här webbplatsen använder cookies. Cookies används av webbsidor för att göra dem mer lättnavigerade och för att ge en bättre användarupplevelse. De används också för att ge en sidas ägare information om hur sidan används och hjälper den som utvecklar webbplatsen att anpassa innehållet för att göra sidan så relevant som möjligt för de som besöker den. Här berättar vi lite om vad cookies är och hur de används på den här webbplatsen.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare när du besöker en sida på nätet. Cookies fungerar som ett minne gör att sidan kan komma ihåg dig mellan besöken, något som är helt nödvändigt för att till exempel hålla dig inloggad på en sida som kräver lösenord. I en webbshop gör det också att produkter du lagt i varukorgen sparas till ditt nästa besök.

Men cookies används också för att spåra hur du navigerar på sidan och vad du finner relevant. De som äger sidan kan se vilket innehåll som lockar besökare, vilket hjälper dem att göra sidan så relevant som möjligt.

När det är sidan du besöker som begär att få lagra en cookie kallas de förstapartscookies, men det finns också en variant av cookies som kallas tredjepartscookies. Det är cookies som genereras genom att sidan länkar till en annan sida, eller att sidan använder sig av en tjänst som tillhandahålls av tredje part, till exempel Google Ads eller någon karttjänst.

Hur vi använder cookies

På den här sidan använder vi endast förstapartscookies, som ger oss information om hur våra besökare navigerar på sidan och vilket innehåll som väcker mest intresse. Denna information använder vi när vi anpassar innehållet på sidan, för att du som besöker oss så snabbt som möjligt ska kunna hitta den information du är ute efter.

Det är heller inte nödvändigt att tillåta cookies för att kunna ta till dig innehållet på den här sidan, och har du valt att blockera alla eller vissa cookies så kommer det inte att påverka användarupplevelsen. Däremot kan blockering av cookies, som du gör i din webbläsares inställningar, påverka din upplevelse av andra sidor på nätet, och vissa webbplatser, som till exempel webbshopar, kan bli omöjliga att använda.

Vill du läsa mer om cookies rekommenderar vi ett besök på Post- och Telestyrelsens sida om cookies.

Läs mer om oss på Salmi & Partners här!

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80