Adoption

Adoption innebär att i juridisk mening överta vårdnaden och föräldraskapet av ett barn. Enligt Föräldrabalken är relationen mellan ett adopterat barn och adoptivföräldrarna densamma som vid biologiskt släktskap. I Sverige har internationell adoption varit vanligt förekommande sedan sjuttiotalet.

Adoption i Sverige sker genom en adoptionsorganisation, eller adoptionscenter. I Sverige finns tre sådana organisationer. De samarbetar alla med flera olika länder världen över, men vilka länder man samarbetar med skiljer sig delvis åt mellan organisationerna. Organisationerna erbjuder medlemsskap med olika förmåner, vilket kan underlätta vid en adoption, men det är inget krav för att få adoptera. Man kan stå i kö hos flera organisationer samtidigt.

Kontakt med Socialnämnden

Man behöver också ha ett medgivande från socialnämnden. När man söker medgivande för adoption gör socialnämnden en utredning om ens ekonomi, boendesituation och familjeförhållanden. Bedömer socialnämnden att man uppfyller kraven för adoption är det sedan grönt ljus hos adoptionsbyrån att påbörja sökandet efter ett lämpligt barn.

Vanligtvis väljer man ett land från vilket man vill adoptera, och får hjälp av en adoptionsförmedlare på byrån att sammanställa en ansökan enligt de regler och lagar kring adoption som finns i det aktuella landet. I och med att man skickar in ansökan betalar man även hälften av adoptionsavgiften, Den består av kostnader för pappersarbete, översättningar, resor och annat som krävs vid en adoption.

Vi följer dig genom hela processen

När adoptionscentret har hittat ett lämpligt barn tar man kontakt med adoptivföräldrarna som reser ner och träffar barnet. Man måste alltid stanna en period i det andra landet och gradvis lära känna barnet innan man kan ta med det hem.

När man kommit hem med barnet ser man till att det folkbokförs och anmäler även adoptionen till socialnämnden och andra berörda myndigheter.

Känner du att du skulle vilja ha ett juridiskt biträde inför adoptionen eller bara har frågor om adoptionsprocessen så är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi är specialister på adoption och kan hjälpa till med allt från ansökan till tingsrätten till kontakter med adoptionscenter och Migrationsverket.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80