Ismo Salmi

Advokat / Delägare & Notarius publicus

Språk:Svenska, engelska och finska
Kontor: Stockholm

Specialområde

Advokat Ismo Salmi grundade Advokatfirman Salmi & Partners under år 1998. Han har stor erfarenhet av affärs- och bolagsjuridiska frågor samt av brottmål och skadeståndsrätt.

Utbildning

Uppsala universitet (jur. kand.)

Bakgrund

Tingstjänstgöring vid Sandvikens tingsrätt, jurist vid Miljöcentrum Uppsala, Michelson & Werner Advokatbyrå i Göteborg och Stockholm. Lång erfarenhet inom miljö- och fastighetsrätt som företrädare för privatpersoner och företag i affärsjuridiska frågor inför domstolar och tillståndsmyndigheter. Har även drivit flera medialt uppmärksammade mål som fallet med Osmo Vallo samt en grupptalan mot Luftfartsverket avseende skadestånd för flygbuller. Startade Advokatfirman Salmi & Partners 1999.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80