Edmon Torosyan

Jurist

Språk:Svenska, armeniska, ryska och engelska
Kontor: Stockholm

Specialområde

Brottmål: Privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn.

Familjerätt: Vårdnad, boende och umgänge. Upprättande av handlingar såsom samboavtal, äktenskapsförord, testamente med mera.

Migrationsrätt: Asyl, uppehållstillstånd pga anknytning, arbetstillstånd, förvar, medborgarskap samt utvisningsärenden.

Arbetsrätt – Ombud vid tvist gällande uppsägningar och lönefordringar

Tvångsvård: LVU, LVM, LPT, LRV.

Utbildning

Juristexamen, Uppsala universitet.

Bakgrund

Edmon Torosyan började på Advokatfirman Salmi & Partners under 2022 efter att ha avlagt juristexamen vid Uppsala universitet. Edmon är jurist och arbetar med brottmål, migrationsrätt, socialrätt och familjerätt. Han har grundat plattformarna Juridik Magasinet och Juridikfakta.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80