Jonas Melzer

Advokat / Delägare

Språk:Svenska, engelska
Kontor: Stockholm

Specialområde

Brottmål: Offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
Tvångsvårdsmål: Offentligt biträde LPT, LRV, LVM och LVU.
Familjerätt: vårdnad, underhåll
Ekonomisk familjerätt: bodelningsförrättare, boutredningsman, ombud gällande bodelning och arvsrätt.
Migrationsrätt: Uppehålls- och arbetstillstånd, förvar.
Tvistemål.
Upprättande av handlingar såsom testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev mm.

Utbildning

Mr. Melzer holds a Master of Laws degree from Stockholm University.

Bakgrund

Jonas Melzer rekryterades till Salmi & Partners 2017. Han har tidigare arbetat för advokat- och juristbyråer i Stockholm. Dessförinnan arbetade han som ekonomijournalist.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80