Jonas Melzer

Jurist

Språk:Svenska, engelska
Kontor: Stockholm

Specialområde

Brottmål: målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
Tvångsvårdsmål enligt LPT, LRV, LVM och LVU.
Familjerätt – vårdnad, underhåll, bodelningsförrättare, boutredningsman, arvsrätt och ekonomisk familjerätt.
Migrationsrätt: Uppehålls- och arbetstillstånd
Tvistemål: Upprättande av handlingar såsom testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev mm.

Utbildning

Mr. Melzer holds a Master of Laws degree from Stockholm University.

Bakgrund

Jonas Melzer rekryterades till Salmi & Partners 2017. Han har tidigare arbetat för advokat- och juristbyråer i Stockholm. Dessförinnan arbetade han som ekonomijournalist.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-599 20 820