Surah Torosyan

LL .M

Exchange:08-673 51 80
Lang:Svenska, engelska och arabiska
Office: Stockholm

Area of expertise

Arbetsrätt – Ombud vid tvist gällande uppsägningar och lönefordringar.
Brottmål: Privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn.
Civilrättsliga tvister: Fordran, köprätt, konsumenttvister och avtalsrätt.
Familjerätt: Vårdnad, boende och umgänge. Upprättande av handlingar såsom samboavtal, äktenskapsförord, testamente med mera.
Fastighetsrätt: Dolda fel, hyresrätt.
Migrationsrätt: Asyl, uppehållstillstånd pga anknytning, arbetstillstånd, förvar, medborgarskap samt utvisningsärenden.
Tvångsvård: LVU, LVM, LPT, LRV.

Education

Juristexamen, Uppsala universitet

Background

Surah Torosyan studerade på juristprogrammet vid Uppsala universitet och tog sin examen år 2022. Sedan dess har hon arbetat som jurist på myndigheten Tillväxtverket och hon har även tidigare arbetat på en allmänpraktiserande advokatbyrå i Stockholm. Surah talar engelska och arabiska utöver svenska

Are you in need of legal services, or maybe just need some advice? Contact us for a free consultation!

Free consultation or call 08-673 51 80