Edmon Torosyan

LL .M

Exchange:08- 673 51 80
Lang:Svenska, armeniska, ryska och engelska
Office: Stockholm

Area of expertise

Brottmål: Privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn.

Familjerätt: Vårdnad, boende och umgänge. Upprättande av handlingar såsom samboavtal, äktenskapsförord, testamente med mera.

Migrationsrätt: Asyl, uppehållstillstånd pga anknytning, arbetstillstånd, förvar, medborgarskap samt utvisningsärenden.

Arbetsrätt – Ombud vid tvist gällande uppsägningar och lönefordringar

Tvångsvård: LVU, LVM, LPT, LRV.

Education

Juristexamen, Uppsala universitet.

Background

Edmon Torosyan började på Advokatfirman Salmi & Partners under 2022 efter att ha avlagt juristexamen vid Uppsala universitet. Edmon är jurist och arbetar med brottmål, migrationsrätt, socialrätt och familjerätt. Han har grundat plattformarna Juridik Magasinet och Juridikfakta.

Are you in need of legal services, or maybe just need some advice? Contact us for a free consultation!

Free consultation or call 08-673 51 80