Elmira Schaaf

Advokat

Språk:Svenska, Engelska och persiska
Kontor: Stockholm

Specialområde

Ekonomisk familjerätt: boutredningsman, bodelningsförrättare,
ombud gällande bodelning och arvstvister, upprättande av handlingar såsom testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev mm.
Familjerätt: vårdnad och underhåll. Tar uppdrag som medlare via förordnanden samt i privat regi.
Arbetsrätt: ombud vid tvist gällande uppsägningar och lönefordringar.
Tvistelösning: ombud vid tvistemålsprocesser såsom fordringar, avhysning, hyrestvister m.m.
Brottmål: målsägandebiträde.
Migrationsrätt: uppehålls- och arbetstillståndsärenden, ICT-ansökningar samt ansökningar som egenföretagare.

Utbildning

Jur. kandidatexamen. Stockholms Universitet, 2008
Master of Laws degree. Stockholm University, 2008

Bakgrund

Elmira Schaaf tog examen 2008 och har undervisat på Juristlinjen (Kurs Jiken) på Stockholms Universitet. År 2009 startade hon egen Juristbyrå och blev sedermera franchisetagare i Juristbyrån i Stockholm där hon arbetade med ekonomisk familjerätt, arbetsrätt och tvistelösning. Hon började arbeta på Advokatfirman Salmi och Partners år 2020 och arbetar främst med familjerätt, processrätt, tvistelösning, samt företräder våldsutsatta som målsägandebiträde.
Elmira talar svenska, engelska och persiska.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80