Annette Ezelius

Jurist

Språk:Svenska och engelska
Kontor: Stockholm

Specialområde

Annette Ezelius arbetar med brottmål, med särskild inriktning på misshandelsbrott, kvinnofridskränkning samt våldtäktsbrott. Hon åtar sig förordnanden inom socialrätt (LVU, LVM, LPT), asyl- och migrationsrätt samt har ett starkt intresse för mänskliga rättigheter. Annette Ezelius företräder brottsoffer i domstol som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt åtar sig uppdrag som god man. Därutöver åtar sig Annette Ezelius uppdrag som ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge.

Utbildning

Stockholms universitet (jur. kand.)
Annette Ezelius har utöver sin jur. kand-examen även läst utvecklingspsykologi vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, med inriktning barn och ungdomar, samt innehar två fil. mag.-examina med franska respektive engelska som huvudämne. Dessutom har Annette genomgått Advokatsamfundets kurs Medling och konflikthantering i vårdnadstvister samt ett stort antal specialkurser som rör asyl- och migrationsrätt.

Bakgrund

Annette Ezelius har tidigare arbetat på en allmänpraktiserande advokatbyrå i Stockholm. Annette har genomgått Kvinnojourernas och Brottsofferjourens utbildningar och har erfarenhet av ideellt arbete med våldsutsatta kvinnor och barn.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80