Julian Jacoby

Advokat

Språk:Svenska, engelska och polska
Kontor: Stockholm

Specialområde

Julian Jacoby biträder regelbundet klienter i ärenden rörande ekonomisk familjerätt, arbetsrätt, fastighetsrätt och civilrättsliga tvister.
Han åtar sig även uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Utbildning

Juristexamen (LL.M.) Uppsala universitet (2017)
Utbytesstudier på University of Warsaw (2015)

Bakgrund

Julian Jacoby har arbetat på Advokatfirman Salmi & Partners sedan 2019. Innan sin anställning hos oss har han arbetat på andra allmänpraktiserande advokatbyråer i Stockholm.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80