Julian Jacoby

Jurist

Språk:Svenska, engelska och polska
Kontor: Stockholm

Specialområde

Julian Jacoby biträder regelbundet klienter i ärenden rörande vårdnadsmål, ekonomisk familjerätt, fastighetsrätt, och civilrättsliga tvister. Han åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, samt som offentligt biträde i ärenden som rör LVU/LVM/LPT.

Utbildning

Juristexamen (LL.M.) Uppsala universitet (2017)
Utbytesstudier på University of Warsaw (2015)

Bakgrund

Julian Jacoby har arbetat på Advokatfirman Salmi & Partners sedan 2019. Innan sin anställning hos oss arbetade han på en humanjuridisk advokatbyrå i Stockholm.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80