Claudia Gyllenskepp

Jurist

Språk:Svenska, engelska och kurdiska
Kontor: Stockholm

Specialområde

Brottmål: Privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn.
Familjerätt: Vårdnad, boende och umgänge.
Migrationsrätt: Asyl, uppehållstillstånd pga anknytning, arbetstillstånd, förvar, medborgarskap samt utvisningsärenden.
Arbetsrätt – Ombud vid tvist gällande uppsägningar och lönefordringar
Tvångsvård: LVU, LVM, LPT, LRV
Entreprenadrätt
Fastighetsrätt

Utbildning

Juristexamen, Stockholms universitet

Bakgrund

Claudia har tidigare arbetat på en allmänpraktiserande advokatbyrå i Stockholm och har arbetat som notarie vid Falu tingsrätt samt Åklagarkammaren i Falun.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80