Fastighetsrätt

Allmänt

Fast egendom indelas i fastigheter i enlighet med Jordabalken. Lagstiftningen kring indelning, bildande, ägande och nyttjande samt överlåtelser och upplåtelser av fastighet är omfattande, och brukar kallasfastighetsrätt. Vi har lång erfarenhet av kommersiell fastighetsrätt och privatpersoners ägande av fastighet och erbjuder juridisk rådgivning inom frågor som rör entreprenad, exploateringsprojekt, plan- och byggfrågor, due diligence (företagsbesiktning), samt förhandling av överlåtelseavtal, förvaltningsavtal och hyresavtal, kort sagt fastighetsrätt i ordets vida bemärkelse. Vi åtar oss uppdrag som har med ägande, brukande och överlåtelse av fastighet att göra.

Tvister

Tvister rörande fastighetsrätt är ofta tekniskt komplicerade. Det är därför viktigt att redan i ett inledningsskede skaffa ett gediget tekniskt underlag. Sådana utredningar är ofta dyra men det brukar löna sig i längden och man brukar också vinna tid på detta sätt. De renodlade juridiska frågorna inskränker sig ofta till en handfull. Men det är icke desto mindre viktigt att anlita ombud med erfarenhet från frågor rörande fastighetsrätt just för att detta område inom juridiken avviker något från gängse mer renodlat juridiska problemställningar.

Kostnader inom fastighetsrättsliga frågor

Som ovan framgick, är kostnaderna ofta förhållandevis höga. Men ofta täcks kostnaderna till stora delar av rättsskyddsförsäkringar, som ingår i villaförsäkringarna.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Fastighetsförvärv
  • Fastighetsförsäljning
  • Due Diligence
  • Överlåtelseavtal
  • Förvaltningsavtal
  • Hyresavtal

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri konsultation eller ring 08-599 20 820