Fastighetsförvärv

Juridisk hjälp vid förvärv av fastigheter

Vill du som privatperson eller företagare förvärva en fastighet har du stor nytta av att anlita en advokatbyrå med kunskaper inom fastighetsrätt. Fastighetsrätten är ett snårigt område inom juridiken som omfattar många olika områden, och vid förvärv av en fastighet finns det mycket att hålla reda på. Som advokatbyrå med stor kunskap och erfarenhet av fastighetsrätt kan vi bistå dig inför och under ett fastighetsförvärv oavsett om det gäller en bostad, en hyresfastighet eller en kommersiell fastighet. Vi hjälper dig att syna kontrakt och andra handlingar samt undersöker om det begärda priset är rimligt eller om det finns anledning att omförhandla.  

Noggrann planering

Inför ett fastighetsförvärv krävs noggrann planering och utvärdering gällande finansiering och eventuell framtida avkastning. Många fastigheter ägs av aktiebolag snarare än av privatpersoner, och vid förvärv av dessa fastigheter är det själva bolaget man förvärvar. Med detta finns både för- och nackdelar som vi kan hjälpa dig att sätta dig in i, samt speciella regler som vi hjälper dig att tyda. Så kallad due diligence, där vi undersöker det eventuella bolaget och fastigheten både tekniskt och juridiskt, är också något som kan vara till gagn vid förhandling om priset och för att uppskatta framtida avkastning på fastigheten.  

Korrekta avtal

Att skriva korrekta avtal är en hörnsten i alla transaktioner och överenskommelser och det gäller så klart även fastighetsbranschen. Har man tidigare inte sysslat med köp eller försäljning av fastigheter är det ett måste att låta en advokat läsa igenom köpekontrakt och andra handlingar rörande fastigheten innan man gör en affär. Ofta används så kallade dubbla köpehandlingar, något som ibland kan skapa osäkerhet och förvirring om de inte är tydligt utformade.  

Att hamna i en fastighetstvist

Beroende på hur kontrakt och överenskommelser tolkas händer det att köpare och säljare efter en fastighetsaffär blir osams. Det kan vara ett dolt fel som uppdagas, eller andra förhållanden som inte visat sig överensstämma med säljarens beskrivning. Ärendet kan då bli ett tvistemål i tingsrätten, en så kallad fastighetstvist. Vårt främsta mål när vi hjälper dig med ett fastighetsförvärv är naturligtvis att undvika att du behöver hamna i ett tvistemål kring affären, men skulle det hända står vi vid din sida under processen och hjälper dig att föra din talan.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80