Fastighetsförsäljning

 

Hjälp vid försäljning av fastighet

Vi erbjuder juridisk rådgivning och hjälp vid fastighetsförsäljningar, både till privatpersoner och företag. Vi hjälper dig att ta fram underlag och att komma fram till ett bra pris, samt sköter förhandlingarna om köparen vill diskutera priset. Vi hjälper dig också att skriva ett överlåtelseavtal och att diskutera det med köparen. Vid en försäljning är det viktigt att man håller sig till de lagar och regler som finns. Rör det sig om en försäljning av ett aktiebolag som i sin tur äger en fastighet, finns även speciella regler för hur försäljningen ska gå till. Det bästa är att vara så transparent som möjligt och hjälpa köparen att skapa sig en god bild av objektet, både genom teknisk besiktning och juridisk så kallad due diligence. Vi hjälper dig att se till att allt går till på rätt sätt.  

Undersökningsplikt och upplysningsplikt

Vid en fastighetsöverlåtelse har både säljaren och köparen ett ansvar. Köparen har undersökningsplikt, och säljaren har upplysningsplikt. Undersökningsplikten innebär att köparen måste undersöka om fastigheten har några synbara fel. Fel som inte kan upptäckas med blotta ögat räknas inte som synbara fel. Säljarens upplysningsplikt innebär att säljaren måste berätta om de dolda fel han känner till. Han är även ansvarig för dolda fel som påträffas i fastigheten inom 10 år efter försäljningen. Som säljare är det därför att rekommendera att man innan en försäljning själv gör en grundlig besiktning av fastigheten.  

Visa god vilja som säljare

Som säljare är det sällan en god idé att lämna garantier och försäkringar på saker man egentligen inte vet något om, till exempel att huset skulle vara fritt från dolda fel. Ett sådant uttalande försämrar bara dina chanser i ett eventuellt tvistemål, eftersom köparens undersökningsplikt då blir nedsatt. Bättre är att uppmana köparen att själv låta göra en grundlig besiktning om denne känner sig osäker, helst via en professionell besiktningsman. Påträffar besiktningsmannen inga fel, eller underlåter att informera köparen om fel, står tvistefrågan istället mellan köparen och besiktningsmannen om ett dolt fel skulle uppdagas efter köpet.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80