Hyresavtal

Ett hyresavtal är en överenskommelse mellan två parter om rätten att nyttja ett hus, bostadslägenhet eller lokal mot en ersättning. Den som hyr ut kan vara en fastighetsägare i rollen som hyresvärd (förstahandsuthyrning) eller en person som redan hyr av någon annan (andrahandsuthyrning). Reglerna kring uthyrning av bostäder och lokaler finns reglerade i Jordabalkens 12:e kapitel, i dagligt tal kallat hyreslagen.  

En överenskommelse kring villkoren

Det är viktigt vid uthyrning av bostäder och lokaler att man kommer överens om villkoren för uthyrningen, till exempel till vad bostaden eller lokalen får nyttjas, vad hyresgästen får göra avseende ombyggnad och restaurering, hur länge hyresgästen får hyra (tidsbestämt eller tillsvidare) och hur lång uppsägningstid parterna har. Denna överenskommelse utgör hyresavtalet. Det är inget lagfast krav att hyresavtalet ska vara skriftligt, men i de allra flesta fall är det det. Ett muntligt avtal är visserligen också giltigt, men är också mycket svårare att verifiera och leder inte sällan till tvister om avtalet mellan hyresvärd och hyresgäst.  

Om du vill hyra ut din bostad

Om du vill hyra ut en bostad eller lokal som du redan hyr, till exempel om du tillfälligt ska flytta utomlands för arbete eller prova på samboende, måste du först och främst höra med hyresvärden om du får göra det. Om hyresvärden säger nej kan du även få din sak prövad i hyresnämnden. Om du har godtagbara skäl som de ovan har hyresvärden ingen egentlig rätt att neka dig att hyra ut. En längre semesterresa är dock ett exempel på icke godtagbara skäl och här har hyresvärden rätt att neka dig att hyra ut.  

Ett hyresavtal ska vara detaljerat

När du skriver ett hyresavtal med personen du hyr ut till är det mycket viktigt att du är detaljerad och noga med att skriva in villkoren kring uthyrningen. Exempel på punkter att ta upp är hur lång hyresperioden är, om den kan förlängas, vilken uppsägningstid ni båda har, samt om den som hyr har rätt låta någon annan flytta in i lägenheten med sig. Du har inte rätt att ta ut vilken hyra du vill, utan den måste baseras på grundhyran för lägenheten. Du har dock rätt at göra påslag om lägenheten hyrs ut möblerad, samt påslag för elkostnader och andra kostnader utanför grundhyran.  

Vi hjälper dig

Vi hjälper dig med att skriva ett heltäckande hyresavtal om du vill hyra ut din bostad eller lokal. Vi har stor erfarenhet av fastighetsrätt och av att skriva hyresavtal både åt fastighetsägare och privatpersoner. Vi vet hur ett bra hyresavtal ska se ut och vilka fallgropar som finns och hjälper dig att undvika dem. Hör av dig om du har några frågor eller vill ha en kostnadsfri konsultation!

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80