Due Diligence

Besiktning eller utvärdering inför förvärv av fastighet eller företag

Due diligence är ett begrepp som ofta används inom fastighetsrätt, men det är också vanligt förekommande inom andra delar av juridiken och i företagsvärlden. Enkelt uttryckt handlar det om att göra en grundlig utvärdering av ett företag eller annat objekt, till exempel en fastighet, som är ute till försäljning. Due diligence kan på svenska uttryckas som ”skälig aktsamhet”, dvs man gör så mycket man kan för att försäkra sig om att göra ett så bra köp som möjligt i olika avseenden. Vi hjälper företag och privatpersoner att utföra Due diligence inför ett fastighetsförvärv. Kostnaderna för Due diligence är oftast ganska höga, men vinsterna med att ta reda på så mycket man kan innan ett köp är åtminstone vid stora affärer värt pengarna.  

Varför utförs en Due diligence?

Det finns flera fördelar med att utföra en Due diligence. I första hand är det för att minska riskerna vid ett fastighetsförvärv. Man försäkrar sig helt enkelt om att inga obehagliga överraskningar dyker upp efter köpet. Exempel på sådana överraskningar kan vara till exempel dolda fel i fastigheten, eller att fastighetsbolaget man förvärvat har stora skulder. Man gör också en Due diligence för att ordentligt kunna fastställa objektets värde, vilket är till stor fördel när man vill förhandla om priset. Även ur miljösynpunkt kan det vara bra att göra en Due diligence. Man övertar som fastighetsägare nämligen miljöansvaret för eventuella miljöskador som åsamkats av den tidigare ägarens verksamhet.  

Hur genomförs en Due diligence?

Vi börjar med att träffa dig och diskutera dina förväntningar och målsättningar med besiktningen. Vi sammanställer sedan en lista med frågeställningar som vi skickar till säljaren. Beroende på vad det är för objekt kan det vara olika frågor av ekonomisk, juridisk och teknisk karaktär. Vi ser även till att en teknisk besiktning av berörda fastigheter utförs. Vi analyserar sedan den inkomna informationen och talar med säljaren. Därefter sammanställer vi en rapport som vi redovisar för dig. Tillsammans går vi sedan vidare med hur vi ska använda informationen; om affären kan göras enligt gällande villkor eller om vi ska förhandla med säljaren, eller om affären ska undvikas. Läs mer under fastighetsrätt.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80