Brottmål

Förhållandet mellan staten och enskilda individer regleras av straffrätt. Dessa mål kallas ofta brottmål. I brottmål avgörs vad som är en kriminell handling och vilket straff som kan utdömas av en domstol, t ex böter eller fängelse. Blir du utsatt för brott kan du som brottsoffer (målsägande) få hjälp av ett målsägandebiträde. Vi bistår dig under hela processen och undersöker möjligheten att kräva skadestånd. Staten står oftast för kostnaden för en advokat, så du betalar inget för ditt juridiska ombud. Samma gäller för målsägandebiträde.

Den som misstänks för brott (tilltalad) har rätt till en offentlig försvarare beroende på vad målet rör samt om man riskerar annan brottspåföljd än böter och/eller villkorlig dom. Detta gäller även för fall där företag är inblandat, så kallade ekobrott. Det är tingsrätten som utser offentlig försvarare men man har rätt att begära vilken försvarsadvokat man vill ha. Ibland måste man argumentera inför tingsrätten om att man vill ha en offentlig försvarare i ett brottmål. Staten står för hela eller i vart fall delar av kostnaden. Vi tar oss an försvarar- och målsägandebiträdesuppdrag.

 

Vi kan hjälpa dig med:

  • Brottmål
  • Målsägandebiträde
  • Skadeståndskrav
  • Försvarsadvokat

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri konsultation eller ring 08-599 20 820