Skadeståndskrav

Experter på skadestånd

Den som blivit utsatt för ett brott, målsäganden, har rätt till skälig ersättning för. Denna ersättning kallas skadestånd och det är den tilltalade, den misstänkte förövaren i ett brottmål som ska betala skadeståndet om hen bedöms skyldig. Vid mindre brott där brottet inte tros ges fängelse är det åklagaren som är skyldig att informera målsäganden om skadestånd och hjälpa målsäganden att driva frågan. Vid grövre brott där målsäganden har rätt till ett målsägandebiträde är det i stället målsägandebiträdet som hjälper målsäganden att driva frågan om skadestånd.  

Vad ska skadeståndet täcka?

Den målsägande kan kräva skadestånd för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, samt sveda och värk. Vad gäller sjukvårdskostnader inkluderar dessa resor för offret och anhöriga, medicin osv. Inkomstförlusten är helt enkelt vad den målsägande förlorat i inkomst under den tid hen varit oförmögen att arbeta pga brottet. Kostnader för sjukvård och inkomstbortfall är reella kostnader som kan beräknas och bestämmas Det sista kravet däremot, sveda och värk, är en så kallad ideell skada och här kan det vara svårt att veta vad man ska begära. Åklagaren eller målsägandebiträdet kan hjälpa till med att föreslå en skälig summa för skadeståndskravet.  

När ska man begära skadestånd?

Det är bra att redan vid polisanmälan uppge att man tänker begära skadestånd. Man får då en blankett från polisen att fylla i. Har man rätt till ett målsägandebiträde kan man få hjälp med att fylla i blanketten och väcka frågan om skadestånd, annars kan man vända sig till åklagaren och få hjälp.  

Vi hjälper dig med skadeståndskrav

Har du blivit utsatt för ett grovt brott, exempelvis misshandel eller våldtäkt, har du rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en advokat eller jurist som har som uppgift att hjälpa dig genom rättegången, från förundersökning till avkunnad dom. Vi har stor erfarenhet som målsägandebiträde åt brottsoffer och kan hjälpa dig med frågor om skadestånd. När vi tittar på ditt fall hjälper vi dig att räkna ut ett skäligt skadeståndskrav och att driva frågan i rätten. Kontakta ett närliggande kontor så bokar vi in ett möte. 

Att få ut skadeståndsersättningen

Om den tilltalade döms att betala skadestånd till dig är det inte säkert att du automatiskt får pengarna. Det kan vara så att den tilltalade underlåter att betala pengarna eller inte har råd. I så fall hjälper vi dig att kontakta kronofogdemyndigheten som hjälper till med att få fram pengarna. Finner Kronofogden att den dömde saknar betalningsförmåga kan du få hjälp via ditt försäkringsbolag eller från Brottsoffermyndigheten. När vi åtar oss att vara ditt målsägandebiträde i ett brottmål ger vi oss inte för att du får ut det skadestånd du har rätt till.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80