Försvarsadvokat

Låt oss representera dig

Den som står åtalad för ett brott som anses kunna ge fängelsestraff blir av tingsrätten tilldelad en offentlig försvarare, en advokat vars uppgift det är att försvara den åtalade. En offentlig försvarare kallas följaktligen ofta för försvarsadvokat. Den offentlige försvararen har till uppgift att företräda den tilltalade i rätten och samla in bevis och vittnesmål som talar till den misstänktes fördel, samt föra den misstänktes talan. Om tingsrätten utser en offentlig försvarare blir det oftast den advokat som är ledig för stunden. Men som tilltalad har man också rätt att själv välja försvarsadvokat, och man har mycket att vinna på att hitta en försvarsadvokat med kunskap och erfarenhet av liknande mål.  

Åklagarsidan har bevisbördan

I ett brottmål är det åklagarsidan som har bevisbördan. Det innebär att det ligger på åklagaren att bevisa att den tilltalade är skyldig. För att göra detta samlar åklagaren in bevis och vittnesmål mot den tilltalade i en så kallad förundersökning. Dock har åklagaren också skyldighet att redovisa bevis och vittnesmål som talar till den åtalades fördel, enligt den så kallade objektivitetsprincipen. Den tilltalades försvarsadvokat samlar också in bevis och vittnesmål och undersöker även om det finns anledning att ifrågasätta åklagarsidans bevis. I rättegången förhör försvarsadvokaten sedan både åklagarsidans och eventuella egna vittnen, samt ifrågasätter bevis i syfte att få rätten övertygad om att åtalet bör ogillas.  

Offentlig försvarare bekostas av staten

Att få hjälp av en offentlig försvarare kostar ingenting om du blir frikänd, utan staten betalar arvode och andra ersättningar till försvararen. Blir du dömd kan du dock även dömas till att betala kostnaden för försvararen själv. Hänsyn tas i sådana fall till brottets natur och till din ekonomi.  

Välj en försvarsadvokat med rätt kunskaper

Står du åtalad för ett brott och har rätt till en offentlig försvarare bör du utnyttja den rätten till att hitta en försvarsadvokat som är kunnig inom det område du är misstänkt. Det är också viktigt att du hittar en försvarsadvokat som du känner förtroende för. Därför erbjuder vi alltid klienter en kostnadsfri konsultation där vi går igenom ditt åtal och hur vi bäst kan hjälpa dig. Våra advokater har bred kunskap gällande brottmål och erfarenhet inom en stor mängd områden och bistår dig gärna som offentliga försvarare i en rättegång.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80