Målsägandebiträde

Erfarna representanter vid brottmål

Den som har blivit utsatt för ett brott kallas för målsägande. Har man som målsägande blivit utsatt för ett brott som kan ge fängelse för den tilltalade, till exempel ett sexualbrott, en misshandel eller ett rån, har man rätt till ett målsägandebiträde som bekostas av staten. Ett målsägande kan vara en advokat eller en biträdande jurist, och har till uppgift att tillvarata den målsägandes intressen under rättegången och även föra talan om enskilt anspråk, dvs skadestånd, om domstolen inte gör det. Kontakta oss på telefon: 08-673 51 80 (Stockholm) eller 031-300 05 50 (Göteborg) om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

Som målsägande har man rätt att själv utse vem man vill ha som målsägandebiträde. Detta kan göras så fort förundersökningen inletts. Om man inte själv anger vem man vill ha som målsägandebiträde kommer domstolen att utse en person. Skulle man senare under rättegången vilja byta målsägandebiträde kan man begära detta, men man kan inte vara säker på att det beviljas. Därför är det bra att kontakta en advokatbyrå så snart som möjligt inför ett brottmål där man är målsägande.

Vi hjälper dig med målsägandebiträde

Som målsägande betalar du ingenting för ditt biträde, vilket är viktigt att komma ihåg. Du har rätt att utse vem du vill som din representant och här är det naturligtvis viktigt att du utser en advokat eller jurist med kunskap inom det område som målet gäller.

På Salmi har vi kunskaper inom ett stort område av brottmål och vi försöker alltid hitta rätt representant för dig. Som brottsoffer och målsägande befinner man sig i en sårbar och utsatt situation och det är viktigt att man känner förtroende för den som ska representera en i en rättegång. Därför är det bra att ta god tid på sig för att hitta en advokat eller jurist man känner att man litar på. Vi har bred erfarenhet inom brottmål och hjälper dig som målsägandebiträden med att föra din talan och undersöker möjligheterna till skadestånd. Vi vet hur viktigt det är att känna att man litar på sin juridiska representant och därför erbjuder vi alltid en kostnadsfri konsultation där vi presenterar oss själva och berättar hur vi kan hjälpa dig vid en rättegång. Välkommen att höra av dig om du har några frågor!

Ett målsägandebiträdes uppgifter

  • Ett målsägandebiträdes huvudsakliga uppgift är att fungera både som ett stöd och som företrädare för brottsoffer – målsägande – i ett rättsfall. Målsägandebiträdet är antingen en advokat eller en biträdande jurist vid en advokatbyrå och utses, om rätten finner det befogat, redan när en förundersökning inletts.
  • Ett målsägandebiträde kan föra talan om enskilt anspråk, till exempel skadestånd, för målsäganden. Han eller hon kan också stödja målsäganden i polisförhör och hjälpa till med att överklaga och driva ärendet vidare till hovrätten.
  • Om man som brottsoffer får rätt till ett målsägandebiträde har man också enligt lagen rätt att själv utse den advokat som man vill ska få uppdraget. Vanligen får man redan vid förordnandet frågan om man har någon särskild advokat som man vill ska biträda en.
  • Att vara brottsoffer i en rättsprocess kan innebära mycket obehag. Att ha ett målsägandebiträde vid sin sida som hjälper till att föra ens talan kan för många brottsoffer vara till stor hjälp och stöd.

När får man ett målsägandebiträde?

Som brottsoffer kan man ansöka om att få ett målsägandebiträde, om man anser sig behöva ett, men ytterst är det alltid domstolen som avgör om ett målsägandebiträde ska förordnas. Vid vissa typer av brott, som sexualbrott, frihetsberövande och grovt rån, tillförordnas alltid ett målsägandebiträde om det inte är helt uppenbart att det inte behövs.

Men för i princip alla brott som kan ge fängelse kan ett målsägandebiträde förordnas. Om rätten väljer att inte tilldela målsäganden ett biträde så är det åklagarens uppgift att föra målsägandens talan och tillvara dennes intressen.

Annat stöd för brottsoffer

Det är inte alltid som målsägande blir tilldelade ett målsägandebiträde. Men som brottsoffer finns det ändå stöd att få vid en rättegång. Vid de flesta tingsrätter och även hovrätter i Sverige finns så kallade vittnesstöd, som kan hjälpa till med stöd och vägledning kring allt från praktiska detaljer till att förklara hur rättegångsprocessen går till. Vittnesstöden arbetar ideellt och bär alltid en bricka med texten ”Vittnesstöd”.

Man kan även vända sig till en Brottsofferjour. Brottsofferjourer är ideella föreningar som erbjuder stöd och hjälp till människor som blivit utsatta för brott, eller har en anhörig som blivit det.

Brottsofferjourer kan erbjuda psykologiskt stöd via sina stödpersoner, men vill du ha mer handfast information kring den rättsliga processen och vilka rättigheter du har som målsägande kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten. Genom Brottsoffermyndigheten kan du även efter rättegången få en statlig brottsskadeersättning utbetalad.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80