Barns rätt till umgänge

Kort om barns rätt till umgänge

Ett barn har rätt att regelbundet träffa båda sina föräldrar efter en skilsmässa. Denna rätt kallas umgängesrätt och behandlas tillsammans med frågor om vårdnad och barns boende i Föräldrabalkens 6:e kapitel.

Vid en skilsmässa ska föräldrarna komma överens om umgänget. Vanligt är att man kommer överens om någon form av växelvis boende, till exempel att barnet bor varannan vecka hos vardera föräldern. Om barnet är litet, eller om en av föräldrarna bor långt ifrån barnets skola, vänner och fritidsaktiviteter, kan dock andra lösningar passa bättre.

Gäller både vid ensam eller gemensam vårdnad

Barnets rätt till umgänge gäller oavsett om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet eller om en av föräldrarna har ensam vårdnad. Vad som bestäms kring umgänget ska alltid utgå från barnet. Det är barnets rätt till umgänge det handlar om, inte föräldrarnas. Ett barn kan aldrig tvingas till umgänge med en förälder som barnet inte vill träffa.

Det är alltid bra att skriva ett så kallat umgängesavtal, där man tydligt anger vad som ska gälla för vårdnaden. Ett umgängesavtal är giltigt när båda föräldrarna skrivit på det. Om man vill kan man även låta socialnämnden godkänna och registrera avtalet. Det får då samma rättsverkan som en dom i tingsrätten.

Det är viktigt att man är så detaljerad som möjligt när man skriver umgängesavtalet, så att det blir tydligt vad som gäller. Vi hjälper er gärna att komma överens kring umgänget och skriva ett umgängesavtal.

Ibland kan saker hända som gör att man vill ändra i umgänget. Man bör dock alltid vända sig till en advokat när man vill göra ändringar i umgänget och inte kan komma överens med den andra föräldern. Om man medvetet försöker förhindra barnets umgänge med den andra föräldern gör man sig skyldig till umgängessabotage, något som domstolen ser allvarligt på vid ett tvistemål.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80