Upplösning av samboförhållande

Gällande upplösning av ett samboförhållande

Ett par anses leva i ett samboförhållande om de stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Det finns ingen exakt tidsgräns för hur länge man ska ha bott tillsammans för att räknas som sambor, utan det är snarare själva intentionen att leva som sambor som räknas. Två vänner som bor tillsammans räknas inte som sambor.

Om parterna i ett samboförhållande separerar eller om någon av dem dör, sker en upplösning av samboförhållandet. Någon juridisk åtgärd krävs inte vid en upplösning av ett samboförhållande, förutom att en bodelning ska göras. Vid bodelningen ska bostaden och det för bostaden inköpta lösöret, som tillsammans utgör den så kallade samboegendomen, delas lika mellan parterna. Har den ena parten avlidit tillfaller dennes del av samboegendomen dennes barn eller övriga närmaste släktingar. Detta eftersom sambor inte kan ärva varandra.

Samboavtal underlättar fördelningen

Vill man att samboegendomen ska delas upp annorlunda vid en separation, kan parterna skriva ett samboavtal, där man anger hur egendomen ska delas upp vid en eventuell upplösning av samboförhållandet. En anledning kan vara att någon av parterna bidragit med mycket med pengar vid bostadsköpet och vill att det ska räknas in vid en eventuell bodelning. I ett samboavtal kan parterna i detalj ange hur samboegendomen ska delas upp och vem som äger vad.

Det är dock bara samboegendomen, alltså bostaden och det gemensamma bohaget, som påverkas av ett samboavtal och ingår i bodelningen. Övrig gemensamt ägd egendom, till exempel bil eller båt, får parterna göra upp om i godo, kanske genom försäljning eller att den ena parten köper ut den andra.

Vill du veta mer om upplösning av samboförhållanden, eller hur man går tillväga för att skriva ett tydligt samboavtal, kontakta oss gärna så hjälper vi dig!

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80