Underhållsbidrag

Hur fungerar underhållsbidrag?

Som förälder är man skyldig att försörja sitt barn till dess att barnet fyllt 18 år. Om barnet fortfarande går i skolan när det fyller 18 upphör försörjningsplikten när barnet gått ut skolan. Om man separerat från barnets andra förälder, och inte har barnet boende hos sig lika mycket som den andra föräldern, måste man i regel betala underhållsbidrag till den andra föräldern till dess att barnet fyllt 18 eller gått ut skolan.

Underhållsbidraget ska betalas månadsvis och det är föräldrarnas inkomster och ekonomiska situation i övrigt som avgör hur stort bidraget ska vara, tillsammans med omkostnaderna för barnet med hänsyn till ålder, fritidsaktiviteter och dylikt. Även kostnader för eventuella läkarbesök, mediciner och försäkringar för barnet bör räknas in. Om man ibland har barnet boende hos sig, till exempel varannan helg, har det såklart också betydelse för hur stort underhållsbidraget blir.

Juridisk hjälp för att komma överens

När underhållsbidraget bestäms slår man ut dessa kostnader på ett år och delar upp det månadsvis. Om man har svårt att komma överens om ett belopp kan det hjälpa att kontakta en jurist med erfarenhet av familjerätt. Man kan också vända sig till försäkringskassan eller kommunens familjerättsenhet. På försäkringskassans hemsida finns även ett beräkningsverktyg där man fyller i alla sina uppgifter och får ett förslag på ett lämpligt månadsbelopp.

Föräldrarna kan själva skriva ett kontrakt om underhållsbidraget, som då blir juridiskt bindande. Vill de senare ändra beloppet kan de också göra det på egen hand och skriva ett nytt kontrakt. I och med att inkomster och utgifter ändras kan det vara lämpligt att då och då se över underhållsbidragets storlek.

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med att komma överens om ett lämpligt underhållsbidrag, eller om ni vill ha hjälp att skriva ett avtal om underhållsbidraget. Vi hjälper er gärna!

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80