Testamente

Testamente – juridisk hjälp från Salmi & Partners

Ett testamente är en persons yttersta vilja. I sitt testamente anger man vad man vill ska hända med ens tillgångar när man avlidit, det vill säga vilka som ska ärva tillgångarna. Man kan ändra sitt testamente hur många gånger man vill. Det är vanligtvis den senaste versionen som är den giltiga, men det kan också förekomma att flera testamenten kompletterar varandra. Man kan testamentera sina tillgångar både till fysiska personer och till juridiska personer, t ex organisationer eller stiftelser.

För att ett testamente ska vinna laga kraft krävs att testatorn, alltså den som skriver testamentet, har fyllt 18 år och är vid sina sinnens fulla bruk vid undertecknandet. Dessutom ska underskriften bevittnas av två oberoende vittnen, som själva inte får vara förmånstagare i testamentet. Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet. Ett testamente bör efter underskrift förvaras säkert, till exempel i ett bankfack eller hos en advokatbyrå.

Vi hjälper dig reda ut alla begrepp

Om man avlider utan att ha skrivit testamente fördelas ens tillgångar enligt arvsordningen. I första hand ärver make/maka med så kallad fri förfoganderätt. Att ha fri förfoganderätt innebär att man kan disponera pengarna som man vill tills man själv dör, då arvet tillfaller efterkommande barn inom äktenskapet. Har den avlidne särkullbarn har de dock rätt att få ut sin del av den så kallade laglotten direkt. Laglotten är 50% av den avlidnes tillgångar och ska fördelas lika mellan dennes samtliga barn. Särkullbarnen har som sagt rätt till sin del direkt, medan barn inom äktenskapet får ut sin del först när den andra föräldern avlider. Laglotten kan inte testamenteras bort, utan barnen ärver alltid 50% av sina föräldrars tillgångar, oavsett om de skrivit testamente eller inte.

Sambor ärver inte varandra, utan här tillfaller arvet den avlidnes barn direkt om inget testamente finns, och om inga barn finns går arvet i första hand till den avlidnes föräldrar, i andra hand till den avlidnes syskon. Vill man förhindra att ens sambo går lottlös vid ens frånfälle bör man alltså skriva ett testamente.

Salmi & Partners har vi stor erfarenhet av testamenten och arvsfrågor och hjälper dig gärna om det är något du undrar över. Vi kan hjälpa till med att upprätta testamenten och kan även agera vittnen vid underskrift.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80