Skilsmässa

Juridiskt ombud vid skilsmässa

En skilsmässa innebär att ett äktenskap upplöses på begäran av en eller båda makarna. Vid en skilsmässa delas makarnas tillgångar upp mellan dem. Har paret barn fortsätter vårdnaden om barnet att vara gemensam, om inte föräldrarna är överens om något annat. De ska även komma överens om umgänget med barnen.

Hur man går tillväga för att ansöka om skilsmässa är lite olika beroende på om önskemålet om skilsmässa är gemensamt eller ligger hos en av parterna. Är beslutet gemensamt fyller man tillsammans i en ansökan om skilsmässa och skickar in till tingsrätten tillsammans med personbevis. När tingsrätten har beslutat om skilsmässa meddelar de skatteverket som registrerar skilsmässan i folkbokföringen, varpå parternas civilstånd anges som skild.

Sex månaders betänketid

Om makarna har barn under 16 år får de automatiskt en betänketid, vanligen på sex månader, för att tänka över beslutet. Ett gift par som inte har barn får också betänketid om båda makarna vill det. Om makarna fortfarande vill skiljas efter sex månader behöver de anmäla detta till tingsrätten, som då upplöser äktenskapet.

Hjälp vid stämningsansökan

Om bara en av makarna vill skiljas måste den personen lämna in en stämningsansökan mot den andre till tingsrätten. Tingsrätten delger sedan den andra parten stämningsansökan för påskrivning. Skriver denne inte på så upplöses äktenskapet ändå efter sex månader.

Efter skilsmässan ska makarna skriva ett bodelningsavtal som reglerar hur de vill dela upp den gemensamma egendomen. Till den gemensamma egendomen räknas kapital, värdepapper, fastigheter; kort sagt allt som betingar ett ekonomiskt värde. Egendomen ska delas lika mellan parterna, om inte annat angetts i ett äktenskapsförord.

Vid en skilsmässa kan det vara bra att låta sig representeras av ett juridiskt ombud. En skilsmässa kan vara en uppslitande process och inte sällan uppstår konflikter kring bodelning och vårdnad. Kontakta oss om du vill veta mer om skilsmässa och hur vi kan hjälpa dig!

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80