Samboavtal

Information om samboavtal

I vardagen kan skillnaden mellan samboförhållande och äktenskap verka hårfin, men juridiskt förhåller det sig lite annorlunda. Ett exempel är att sambor inte automatiskt ärver varandra. De blir inte heller underhållsskyldiga gentemot varandra efter en separation.

Precis som vid en skilsmässa sker dock, enligt sambolagen, en bodelning när parterna separerar, förutsatt att någon av parterna kräver det. Den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget delas då upp mellan parterna med hälften var. Detta kan i vissa fall upplevas som orättvist, till exempel om någon av parterna bidragit med en större summa än den andra vid köpet av bostaden.

Gäller den gemensamma egendomen

För att förhindra sådana ojämlikheter kan man upprätta ett samboavtal, där man reglerar hur bostaden och bohaget ska delas upp vid en separation. Den egendom som inte är gemensam, alltså saker som parterna köpt in till sig själva, omfattas inte av samboavtalet utan endast egendom som köpts in för att användas i det gemensamma boendet, så kallad samboegendom. Bilar, fritidshus etc räknas inte som samboegendom. Vill man reglera hur sådan egendom delas upp vid en separation bör man i stället skriva ett gåvobrev.

Ett samboavtal kan alltså jämföras med ett äktenskapsförord, med den skillnaden att i ett äktenskap är det parets alla samlade tillgångar som anses gemensamma, medan det i ett samboförhållande – och därmed också i ett samboavtal – endast är bostaden och det bohag som köpts in för gemensamt nyttjande som berörs.

Ett samboavtal är giltigt när det skrivits ut och signerats av båda parter, det behöver inte registreras hos någon myndighet. Har ni frågor om samboavtal eller vill ha hjälp med att skriva ett korrekt avtal kan ni dock med fördel vända er till oss.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80