Generell information om bodelning

När ett gift par skiljer sig ska deras gemensamma tillgångar delas upp mellan dem. Denna process kallas bodelning. Det par som skiljer sig måste komma överens om bodelningen i ett så kallat bodelningsavtal. Grundförutsättningen vid en bodelning är att alla tillgångar som paret förfogar över, både individuellt och tillsammans, räknas som gemensamma tillgångar, det så kallade giftorättsgodset.

Giftorättsgodset innefattar alltså all egendom som tidigare varit individuell. Vid en skilsmässa läggs alla dessa tillgångar i en gemensam pott och delas på hälften utifrån värdet. Parterna skriver ett bodelningsavtal som anger hur giftorättsgodset delas upp. Detta avtal kan sedan registreras hos skatteverket.

Om någon av parterna innan eller under äktenskapet vill att någon privat egendom ska stå utanför giftorättsgodset även efter en skilsmässa, kan man tillsammans skriva ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet anger makarna vilka tillgångar som ska hållas utanför giftorättsgodset. Det kan till exempel vara ett privat företag, eller ett fritidshus som redan innan äktenskapet ägts av den ena parten.

Bodelningsförrättare

Har man svårt att komma överens om bodelningen kan man vända sig till tingsrätten för att få hjälp att utse en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är en advokat som har till uppgift att få parterna att komma överens kring bodelningen. Lyckas förrättaren inte få parterna att komma överens kan han genomföra en tvångsfördelning av giftorättsgodset. Vill någon av parterna inte skriva på tas ärendet till tingsrätten.

Det är alltid bra att söka juridisk hjälp vid en bodelning, för att försäkra sig om att den genomförs på ett rättvist sätt. En skilsmässa är en känslomässigt turbulent upplevelse, och att komma överens om tillgångar som har både ett ekonomiskt värde och ett affektionsvärde kan vara svårt. Vill du veta mer eller vill ha hjälp med en bodelning eller med att skriva ett äktenskapsförord är du alltid välkommen att kontakta oss.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80