Äktenskapsförord

Äktenskapsförord – så fungerar det

När ett par skiljer sig ska deras egendomar, giftorättsgodset, delas upp genom en så kallad bodelning. Giftorättsgodset innefattar allt som vardera parten tagit med sig in i äktenskapet, eller förvärvat under det, oavsett om inköpet var gemensamt eller ej. Undantag kan dock vara en gåva eller ett arv där givaren i gåvobrevet eller testamentet tydligt uttalat att gåvan ska räknas som enskild egendom. Sådan egendom räknas inte in i giftorättsgodset. Grundprincipen är att giftorättsgodset delas upp med hälften var, dvs allt läggs i en pott som delas upp i två högar utifrån värde och tillfaller vardera parten.

Vill man att viss egendom ska fortsätta vara enskild efter en skilsmässa ska man skriva ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är ett juridiskt avtal som reglerar vilken egendom som ska anses vara enskild. Ett exempel kan vara ett företag som byggts upp av en av makarna, eller en sommarstuga som gått i arv i generationer och nu ägs av en av makarna. I båda fallen räknas egendomen som gemensam om inget äktenskapsförord finns.

Underlättar vid en eventuell skilsmässa

Ett äktenskapsförord kan vara ett bra sätt att få en skilsmässa utan konflikter och bråk, som annars kan uppstå vid en bodelning. Med ett äktenskapsförord vet båda makarna vad som gäller vid en skilsmässa, åtminstone vad bodelningen beträffar. För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt måste det vara underskrivet av båda parter och registrerat hos skatteverket. Är äktenskapsförordet inte registrerat är det inte giltigt och kan inte anföras vid en bodelning. Det kan vara bra att ta hjälp av en jurist för att skriva ett korrekt äktenskapsförord. Kontakta oss gärna om du har några frågor eller vill ha hjälp med att skriva ett äktenskapsförord tillsammans med din make eller maka.

Läs mer om familjerätt!

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80