Miki Nesic

LL .M

Exchange:031-3000 550
Lang:Svenska, engelska och serbiska
Office: Gothenburg

Area of expertise

Miki Nesic tog examen vid Uppsala Universitet år 2019 och har arbetat på en allmänpraktiserande juristfirma under ett års tid. I mars 2021 började han arbeta hos Salmi & Partners.

Are you in need of legal services, or maybe just need some advice? Contact us for a free consultation!

Free consultation or call 08-673 51 80