Wilhelmiina Taipalus

Advokat

Språk:Svenska, Engelska och Finska
Kontor: Stockholm

Specialområde

Ekonomisk familjerätt: Boutredningsman, bodelningsförrättare, bouppteckningsförrättare, ombud gällande bodelning och arvsrätt samt upprättande av handlingar såsom testamente, äktenskapsförord, samboavtal m.m.
Familjerätt: Vårdnad, boende och umgänge samt underhåll
Tvångsvårdsmål: Offentligt biträde enligt LVU/LPT/LVM
Migrationsrätt: Offentligt biträde i ärenden gällande asyl och anknytning

Utbildning

Juristexamen (LL.M) Uppsala Universitet (2014)

Bakgrund

Wilhelmiina Taipalus rekryterades till Salmi & Partners 2020. Hon har tidigare arbetat på advokat- och juristbyråer i Uppsala och Stockholm.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80