Rozalin Inci

Jurist

Språk:Utöver svenska, kurdiska, turkiska och engelska.
Kontor: Göteborg

Specialområde

Rozalin har flera års erfarenhet av processande i domstol genom praktiskt arbete på advokatbyrå och domstol. Hon åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge samt offentligt biträde i ärenden om asyl, förvar och tvångsmål (LVU/LVM/ LPT/ LVR). Hon biträder även klienter regelbundet med tvistelösning och övriga familjerättsliga frågor.

Utbildning

Jur.kand., Lunds Universitet (2009-2013)
Socionom, Lunds Universitet (2006-2016)
Tingsnotarie, Vänersborgs tingsrätt (2017-2018)

Bakgrund

Rozalin har haft ett ideellt engagemang inom kvinnojour sedan 2006. Hon är även medgrundare till en kvinnojour. Genom sitt mångåriga engagemang i kvinnofridsfrågor har hon särskild kompetens inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Hon har också gedigen erfarenhet av att bemöta och företräda barn som har bevittnat och/eller utsatts för våld i hemmet.

Rozalin har arbetat på Advokatfirman Salmi och Partners sedan 2014, och tjänstgjort som tingsnotarie vid Vänersborgs tingsrätt 2017-2018.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80