Pierre Frennesson

Advokat

Språk:Svenska, engelska
Kontor: Stockholm

Specialområde

Pierre Frennesson är verksam inom flera humanjuridiska områden såsom fastighetsrätt, migrationsrätt, socialrätt, offentligrätt och civilrätt. Han biträder kommuner i kommunal- och förvaltningsärenden samt i ärenden gällande offentlighet och sekretess. Pierre Frennessson har dessutom stor erfarenhet av frågor som rör fastighetsrätt. Utöver det åtar sig Pierre Frennesson uppdrag som offentligt biträde i migrationsmål, som målsägandebiträde i brottmål, särskild företrädare för barn samt mål rörande LVU/LVM/LPT.

Utbildning

Juristexamen (LL.M.), Lunds universitet (2004) med inriktning på straff- och processrätt.
Filosofie kandidatexamen i rättssociologi, Lunds universitet (2004)

Bakgrund

Pierre Frennesson har en gedigen juridisk bakgrund som börjar med att han tjänstgjorde som tingsnotarie vid Linköpings tingsrätt 2005-2007. Därefter har han varit anställd på såväl större affärsjuridisk advokatbyrå som mellanstora humanjuridiska advokatbyråer samt myndigheter. De senaste sju åren har Pierre tjänstgjort som stads/chefsjurist på en större kommun i Stockholmsområdet, varför han även har stor erfarenhet av att arbeta med offentlig rätt.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-599 20 820