Nadia Sultana

Jurist

Språk:Svenska, engelska, bengali, hindi samt urdu
Kontor: Stockholm

Specialområde

Nadia Sultana biträder regelbundet klienter i ärenden rörande straffrätt, migrationsrätt, familjerätt, socialrätt, bodelning, arv och civilrättsliga tvister. Hon åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, samt som offentligt biträde i ärenden som rör LVU/LVM/LPT.

Utbildning

Juristexamen (LL.M.), Stockholms universitet

Bakgrund

Nadia Sultana har arbetat på Advokatfirman Salmi & Partners AB sedan januari 2018. Under 2016 drev hon en egen juristfirma inom familjerätt och därefter arbetade hon vid en mindre advokatbyrå mellan oktober 2017 - januari 2018. Direkt efter sin examen arbetade Nadia Sultana som beslutsfattare på Migrationsverket under ca 4,5 år. Dessförinnan sedan 2007 arbetade hon som tolk i engelska, bengali, hindi samt urdu.

Du kan följa Nadias arbete på Instagramkontot @Nadiasultanaa

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-599 20 820