Leutrim Kadriu

Advokat

Språk:Svenska, engelska och albanska
Kontor: Stockholm

Specialområde

Brottmål: Offentlig försvarare, målsägandebiträde, privat försvarare, särskild företrädare för barn.

Utlänningsrätt: Asyl, uppehållstillstånd pga arbete/anknytning, förvar, återkallelse av tillstånd/status, medborgarskap, utvisningsärenden med stöd av Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll.

Tvångsvård: LVU, LVM, LPT, LRV.

Familjerätt: Vårdnad, boende och umgänge

Förvaltarskap & Godmanskap

Utbildning

Juristexamen (LL.M.) vid Stockholms universitet 2018.

Bakgrund

Leutrim Kadriu rekryterades till Salmi & Partners 2018.
Innehar förtroendeuppdrag i Salems kommun.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80