Leutrim Kadriu

Advokat

Språk:Svenska, engelska och albanska
Kontor: Stockholm

Specialområde

Leutrim Kadriu biträder regelbundet klienter i ärenden rörande migrationsrätt, straffrätt, familjerätt, fastighetsrätt och civilrättsliga tvister. Han åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, samt som offentlig biträde i ärenden som rör LVU/LVM/LPT. Leutrim Kadriu åtar sig även uppdrag som rör internationell rätt (Folkrätt, Internationell privaträtt) samt Mänskliga rättigheter.

Utbildning

Juristexamen (LL.M.) vid Stockholms universitet

Bakgrund

Leutrim Kadriu rekryterades till Salmi & Partners 2018. Har tidigare haft uppdrag inom Salem kommun.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80