Hedvig Hedberg

Advokat

Telefon:08-673 51 80
Språk:Svenska, engelska
Kontor: Stockholm

Specialområde

Hedvig Hedberg är specialiserad inom brottmål och familjerätt.

Hedvig Hedberg åtar sig uppdrag som
- Offentlig försvarare
- Privat försvarare
- Målsägandebiträde
- Särskild företrädare för barn
- Juridiskt biträde i mål angående unga lagöverträdare
- Ombud och rättshjälpsbiträde i mål angående vårdnad, boende och umgänge av barn
- Ombud och rättshjälpsbiträde i mål angående äktenskapsskillnad, kvarsittningsrätt och/eller bodelning
- Ombud och offentligt biträde i mål angående tvångsvård enligt LVU/LVM/LPT
- Ombud och offentligt biträde i ärenden eller mål gällande asyl, anknytning eller arbetstillstånd i Sverige

Utbildning

Juristexamen (LL.M.), Stockholms universitet (2015) med inriktning på straff- och processrätt.

Bakgrund

Hedvig Hedberg (fd Grönkwist) har arbetat på Advokatfirman Salmi & Partners sedan 2015. Innan sin anställning hos oss gjorde hon sin uppsatspraktik på Advokatfirman Althin (2015). Hon har tidigare också arbetat som paralegal på ENN Advokatbyrå (2013-2015).

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80