Hedvig Grönkwist

Advokat

Språk:Svenska, engelska
Kontor: Stockholm

Specialområde

Hedvig Grönkwist åtar sig uppdrag som offentlig försvarare i brottmål. Hon åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, samt som offentligt biträde i ärenden som rör LVU/LVM/LPT. Hon biträder även regelbundet klienter i ärenden rörande migrationsrätt, familjerätt, socialrätt och civilrättsliga tvister.

Utbildning

Juristexamen (LL.M.), Stockholms universitet (2015) med inriktning på straff- och processrätt.

Bakgrund

Hedvig Grönkwist har arbetat på Advokatfirman Salmi & Partners sedan 2015. Innan sin anställning hos oss gjorde hon sin uppsatspraktik på Advokatfirman Althin (2015). Hon har tidigare också arbetat som paralegal på ENN Advokatbyrå (2013-2015).

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-599 20 820