Elisabeth Håkansson

Jurist

Språk:Svenska, engelska
Kontor: Stockholm

Specialområde

Elisabeth Håkansson påbörjade sitt arbete på Advokatfirman Salmi & Parners under 2015. Hon åtar sig uppdrag som målsägarbiträde i brottmål och som särskild företrädare för barn, Hon biträder även regelbundet klienter i civilrättsliga mål. Elisabeth Håkansson har även erfarenhet av uppdrag som förvaltare, god man och förmyndare enligt föräldrabalkens regler.
Därutöver arbetar hon med byggnadsrätt, fastighetsrätt och hyresrättsliga frågor.

Utbildning

Elisabeth Håkansson tog sin juristexamen vid Lunds Universitet (Jur. kand 2008). Hon har även studerat vid University of California Los Angeles (2003-2004). Elisabeth Håkansson har även arbetat med civilrättsliga frågor vid Västmanlands tingsrätt. Vidare har hon tillägnat sig ytterligare juridisk erfarenhet genom arbete som rådgivare för Villaägarnas Riksförbund.

Bakgrund

Tingstjänstgöring Västmanlands tingsrätt (2008-2010)
Beredningsjurist tvistemålsavdelningen Västmanlands tingsrätt
Juridisk rådgivare Villaägarnas riksförbund
Advokatfirman Salmi & Partners AB (fr.o.m. mars 2015)

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80